Η Εταιρία

Central CarFix Εμπορία Οχημάτων ΕΠΕ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ :Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193 Τ.Κ.11525
ΑΦΜ800426584 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΗΛ 2106855441 ΦΑΞ 2106838505